Ovoga ljeta u našem kampu Tunarica u tri tjedna srpnja ugostili smo belgijske i španjolske skaute kroz program ljetnih kampova za mlade. Isti su pružili priliku mladima za sudjelovanjem na aktivnostima izvan njihove lokalne zajednice, mogućnost umrežavanja sa mladima iz drugih zemalja, stjecanje vještina i iskustva koje će im pomoći u svakodnevnom životu (komunikacijske i socijalne vještine, timski rad, vodstvo), organizaciju slobodnog vremena te prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja s naglaskom na prevenciju ovisnosti te nasilja među djecom i mladima.
Sve aktivnosti bile su povezane sa podizanjem svijesti o volontiranju, zaštiti okoliša, razvoju pozitivnih misli i stavova vezano uz interkulturalno razumijevanje i aktivno sudjelovanje u društvu.

Osim mnoštva radionica i aktivnosti, zabave i druženja jedan dio programa bio je posvećen brizi za okoliš na području Tunarice i Koromačna te smo tom prilikom kroz mjesec srpanj 4 puta očistili plažu Voščice, očistili cijeli put od Tunarice do Koromačna kako bi bio uredan i prohodan za sve šetače, očistili kružnu šetnicu oko kampa Tunarica, izradili mjesto za free shop gdje su lokalni stanovnici / kamperi / turisti dnevno mogli ostavljati stvari i hranu koja im nije bila više potrebna a da je dobra za koristiti te uzeti ukoliko im nešto od ponuđenog treba.

Donosimo vam fotke iz kampa

This summer, we hosted Belgian and Spanish scouts in our Tunarica camp for three weeks in July through the program of summer camps for young people. They provided the opportunity for young people to participate in activities outside their local community, the possibility of networking with young people from other countries, the acquisition of skills and experience that will help them in everyday life (communication and social skills, teamwork, leadership), the organization of free time and prevention unacceptable forms of behavior with an emphasis on the prevention of addiction and violence among children and young people.
All activities were related to raising awareness about volunteering, environmental protection, development of positive thoughts and attitudes related to intercultural understanding and active participation in society. In addition to many workshops and activities, fun and socializing, one part of the program was dedicated to caring for the environment in the area of ​​Tunarica and Koromačno, and on this occasion we cleaned Voščice beach 4 times during the month of July, cleaned the entire road from Tunarica to Koromačn so that it would be neat and passable for all walkers, cleaned the circular promenade around the Tunarica camp, created a place for a free shop where local residents / campers / tourists could daily leave things and food that they no longer needed but were good for use and take if they needed something from the offer .
? We bring you photos from the camp