Iako udruga za mlade Alfa Albona već tradicionalno objavljuje svoj godišnji izvještaj o radu u mjesecu siječnju, ovim se putem želi zahvaliti svim volonterima koji su nam pomogli u 2017.godini da bi naše aktivnosti bile što uspješnije.

Udruga je u 2017.godini imala 130 volontera, sa ukupno 2194 volonterskih sati. Volonteri su pomagali u administrativnim i ostalim uredskim poslovima, pri implementaciji aktivnosti, u provođenju radionica i ostalim aktivnostima udruge.

Pomagali su tako u raznim aktivnostima, od postavljanja ljetnih kampova za mlade do surađivanja na portalu kojeg je udruga pokrenula.

sretni blagdani-medijska

Upravo je portal informiraj.me pokrenut u travnju 2017. s ciljem informiranja mladih o njima zanimljivim temama kroz 7 prioritetnih programa Nacionalnog programa za mlade: Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, Zapošljavanje i poduzetništvo, Socijalna zaštita i uključivanje, Zdravlje i zdravstvena zaštita, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Kultura i mladi i Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Informiraj.me je u potpunosti neprofitni medij na kojem je radila udruga uz pomoć volontera kako bi mladima servirao uvijek aktualne i potpuno objektivne teme.

Svi zainteresirani su mogli čitati o novostima i prilikama u koje se mogu uključiti, ali i tekstove različitih tema koje su pripremali volonteri.

Mi ćemo i u sljedećoj godini raditi na tome da informiramo veći broj ljudi, da promoviramo mobilnost i potaknemo veći broj mladih da koriste prilike koje im se nude, te društvenim poduzetništvom uvoditi novine i time poboljšavati društvo.

Taj je put uvijek lakše prolaziti uz više para ruku i nogu, pa pozivamo Labinjane da se više uključe te da nam pomognu na ovome putu!

I na kraju, ostaje nam još jednom zahvaliti se svim volonterima, ali i korisnicima naših aktivnosti i zaželjeti sve najljepše želje u predstojećim blagdanima.

Happy holidays!

 

Udruga za mlade Alfa Albona je korisnica institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Informiraj.me portaj je sufinanciran sredstvima Grada Labina kroz natječaj za redovno financiranje udruga.