Udruga za mlade Alfa Albona (kao jedan od Eurodeskovih multiplikatora u Hrvatskoj) uključit će se i ove godine u obilježavanje Europskog tjedna mladih.

Osmo izdanje Europskog tjedna mladih održat će se diljem Europe od prvog do sedmog svibnja 2017. Naglasak Tjedna mladih bit će na solidarnosti i na društvenom angažmanu mladih u Europi, pružanju informacija o programu Erasmus + te njegovo obilježavanja, ali i na pružanju prilike mladima da iznesu svoje ideje o tome kako oblikovati budućnost politika EU-a za mlade. Svojim sloganom „Zamisli, kreni, djeluj” Europski tjedan mladih poticat će mlade da zamisle svoju budućnost sudjelujući u raspravama o budućnosti politike EU-a za mlade, da krenu u inozemstvo te tako iskuse program mobilnosti Erasmus + i da sudjeluju u nedavno pokrenutoj inicijativi Europske snage solidarnosti koja pruža priliku mladima da izraze svoju solidarnost prema onima kojima je potrebna.

Udruga je tako osmislila dvije aktivnosti u kojima će uključiti djecu i mlade te na taj način obilježiti Europski tjedan mladih. U suradnji sa Osnovnom školom Matije Vlačića u Labinu, održat će 2 radionice na temu solidarnosti pod nazivom “Spojimo ruke”. Djeca će se na njima zanimljiv i razumljiv načinu u prvom dijelu radionice upoznati sa pojmom solidarnosti, nakon čega će u drugom dijelu od papira izraditi svoje ruke, napisati na njima pojmove i asocijacije koje oni vežu uz pojam solidarnosti, te ih kasnije povezati u lanac. Intencija je da se djeca od malih nogu upoznaju s pojmom solidarnosti te na taj način kasnije postaju generacije solidarnijih i tolerantnijih mladih ljudi. Radionice će se odvijati u srijedu, 3. svibnja i u petak, 5.svibnja u vremenu od 13:30 do 14:30 u sklopu produženog boravka.

FB-page-cover-photo-EYW_HR

Za stariju generaciju,  u suradnji sa udrugom L.A.E. XXI te Savjetom mladih Grada Labina u sklopu informativne kampanje organiziraju se radionice pod nazivom „Neka se glas mladih čuje“. Radionice su namijenjene organiziranim skupinama mladih koje svoje članove mogu kandidirati u savjetodavno tijelo tj. savjet mladih.

Radionice će se tako održati za članove i volontere Udruge za mlade Alfa Albona te LAE XXI, te Kluba mladih IDS Labin. U narednom tjednu organizirat će se i radionica za članove vijeća učenika SŠ Mate Blažina.

U planu je održavanje radionice u srijedu (3.5.) u prostorijama udruge za mlade Alfa Albona i četvrtak (4.5.) od 18 -19 sati u prostorijama Kluba mladih IDS-a Grada Labina.

Sudionici će steći znanja iz sljedećih područja:

1) upoznavanje s djelokrugom rada savjeta mladih (osnove, dosadašnja postignuća i glavni ciljevi)

2) strukturirani dijalog

3) važnost uključivanja mladih u rad savjeta na lokalnoj razini.

Metodologija rada odvijati će se kroz praktične primjere kako bi se mladima na jednostavan način približila važnost participacije.