Kreativne radionice međugeneracijske solidarnosti započele su na inicijativu Grada Labina kroz projekt Centar za pomoć osobama starije životne dobi, Centar +65 koji je sa svojim radom započeo u ožujku 2013. godine i sufinanciran je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona, kroz program Lokalni volonterski centar Labin koji okuplja volontere svih životnih dobi, kreativne radionice su u svojoj drugoj fazi poprimile novu dimenziju, te se u suradnji sa korisnicima Centra +65 započelo sa terenskim radionicama i upoznavanjem sa samoniklim biljem, povrćem i gljivama.

Međugeneracijska solidarnost

Od travnja do kraja svibnja održalo se pet radionica različite tematike, izrada uskršnjih ukrasa, terenske radionice upoznavanja sa samoniklim povrćem i biljem, izrada nakita te terenska radionica ubiranja gljiva.

Sudionici su svoje kreativne radove predstavljali u sklopu obilježavanja manifestacije Hrvatska volontira i sajma labinskih udruga na Trgu Labinskih rudara.

Tijekom radionica sudjelovalo je 18 osoba starije životne dobi te 8 volontera Udruge za mlade i Centra +65.

Na ovaj se način nastojalo potaknuti kreativnost i socijalna uključivost starijih osoba, te kroz razmjenu ideja i znanja mladih i starijih ojačati međugeneracijsku solidarnost u našoj sredini.

Logo za kreativne radionice međugeneracijske solidarnosti izradila je volonterka Europske volonterske službe Daniela Seo Villalba, za vrijeme trajanja službe u Udruzi za mlade Alfa Albona.

Galeriju slika sa terenske radionice ubiranja gljiva možete pronaći na Facebook stranici  Lokalni volonterski centar Labin.