Grad Labin otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu [email protected] najkasnije do petka, 17. srpnja 2015. godine.

Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina
Obrazloženje Nacrta prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina
Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju