Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ br. 58/07, 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ br. 101/08) svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom  praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini. Izvještajno razdoblje se odnosi na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, a rok za dostavu izvješća je 28. veljače 2015. godine.
Slijedom navedenog, pozivaju se sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2014. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koju je moguće pronaći  OVDJE.