U ponedjeljak, 09.ožujka 2020. godine,  u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Labin održan je Okrugli stol na temu “ Sudioničko upravljanje u kulturi”.

U sklopu projekta KRUG – Kultura, Umjetnost i Građani, Kreiranje i provedba modela civilno-javnog i inkluzivnog partnerstva u kulturi, u Pučkom otvorenom učilištu Labin  održan  je Okrugli stol na temu “ Sudioničko upravljanje u kulturi”.

Osnovni cilj projekta je razvoj civilno-javnog partnerstva Provodi se u sklopu natječaja Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a bavi suradnjom u likovnim, filmskim i glazbenim programima.

Organizator Okruglog stola bilo je Pučko otvoreno učilište Labin, u svojstvu partnera u projektu, zajedno s koordinatorom – Udrugom Alfa Albona, u projektu koji provodi Pučko otvoreno učilište Zagreb zajedno s partnerima.

Na Okruglom stolu raspravljalo se o:

  • mogućnostima utjecaja građana na programe koji se provode u ustanovama i udrugama
  • profesionalnim i tehničkim ograničenjima
  • prostornim uvjetima za kulturne aktivnosti koje provode ustanove i udruge
  • kriterijima za odlučivanja o prioritetima korištenja javnog prostora
  • o mogućnostima korištenja javnih prostora za programe udruga

Sudionici Okruglog stola pozitivno su se osvrnuli na održane aktivnosti u sklopu Projekta,  poglavito na Filmske radionice  Filmaona, namijenjene mladim nezaposlenim osobama i članovima udruga te na Likovne radionice Most-Kist-Artist, namijenjene starijim nezaposlenim osobama te danoj mogućnosti izlaganja likovnih radova u javnim prostorima .