Udruga Alfa Albona provodi konzultacije s mladima u sklopu procesa strukturiranog dijaloga putem kojeg mladi imaju mogućnost direktnog utjecaja na europsku politiku koja ih se tiče. Tim je povodom 28. siječnja u prostorijama udruge za mlade Alfa Albona organizirana fokus grupa sa volonterima udruge. Fokus grupa se sastojala od 8 sudionika u dobi između 16 i 18 godina, voditeljice fokus grupe, koordinatora fokus grupe te zapisničara. U nešto više od sat vremena, sudionici fokus grupe su dali svoje viđenje o političarima i uključenosti mladih u odlučivanje, pokušali su definirati što je zapravo „youthwork“ ili rad s mladima i zašto je on važan, ali su se izjasnili na koje načine se oni najčešće informiraju i za koje misle da su najučinkovitiji.

IMG_5216

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj proces se zove strukturirani dijalog s mladima.

Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada su provedena tri 18-mjesečna ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu i društvene uključenosti mladih.

Strukturirani dijalog s mladima u Hrvatskoj provodi Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog. Nju čine predstavnici/e Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske.

Više o temi OVDJE.

Za pitanja o provedbi strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je adresu: [email protected].

Navedeno je sufinancirano od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.