Projekt “Ljetna akademija članova savjeta mladih” kroz cikluse interaktivnih radionica i predavanja pruža članovima savjeta mladih na gradskoj i županijskoj razini priliku da usvoje nova znanja u području strukturiranog dijaloga i poznavanja Zakona o Savjetima mladih, rade na slučajevima iz prakse radi stjecanja potrebnog iskustva i razvijaju ključne vještine poput timskog rada, vodstva, nenasilne komunikacije, prezentacijskih i vještina javnih nastupa.

Polaznici će imati priliku sudjelovati u aktivnim metodama učenja kroz interaktivna predavanja koja osiguravaju aktivnost i lakše razumijevanje procesa strukturiranog dijaloga te poznavanja Zakona o savjetima mladih, rad u timovima uz priliku rješavanja stvarnih slučajeva i prezentiranja vlastitih modela rada te ostale neformalne metode učenja koje će se primijeniti tokom ljetne akademije (kao što su metode podizanja energije, grupnog rada, rasprava, oluje mozgova, korištenja misaonih mapa, samo-procjene i evaluacije procesa).

ljak-2016-851x315

Ljetna akademija održava se u Tunarici, kampu udaljenom 17 km od grada Labina. Sudionici akademije imaju na raspolaganju šatore različitih veličina, prostor za edukacije te ostalu potrebnu infrastrukturu.

Akademija se održava u dva ciklusa (22.-25. kolovoza, te 27.-30 kolovoza 2016.) u trajanju od 4 dana. Broj sudionika po ciklusu ograničen je na 25 predstavnika/ica savjeta mladih lokalnih i regionalnih samouprava.

Mjesto održavanja je na lokaciji kampa Tunarica, Tunarica bb, 52222 Koromačno

Kotizacija iznosi 800,00 po sudioniku. U cijenu je uključen trošak organizacije, prehrane, smještaja, materijala za rad te korištenja sportskih rekvizita i društvenih igara. Svi podaci potrebni za uplatu kotizacije bit će vam poslani nakon primitka popunjene prijavnice. Mole se sudionici da kotizaciju uplate prije Ljetne akademije.

Za dodatne informacije javite se e-mailom na [email protected] ili [email protected] ili pak telefonom na 092 298 95 95.

Prijavnicu pronađi ovdje, a prati nas i putem Facebooka.