U razdoblju od 25. do 28. travnja 2022. godine trajao je studijski posjet “Youth policy meets local youth work” u sklopu projekta Europe Goes Local. Tom prilikom osobe koje rade s mladima i lokalni službenici iz Litve, Estonije, Slovenije i Srbije posjetili su Rijeku, Pazin, Medulin i Labin. Glavni cilj bio je predstaviti primjere dobre prakse lokalnog rada s mladima te potaknuti umrežavanje predstavnika gradova i općina te udruga mladih.

Sudionici studijskog posjeta imali su priliku naučiti o participativnom proračunu za mlade, participativnim lokalnim programima za mlade, certifikatu Grad za mlade, Erasmus+ projektima koji potiču sudjelovanje mladih, edukaciji osoba koje rade s mladima, zdravstvenim inicijativama, vijećima/savjetima mladih i još mnogo toga.

U četiri dana putovanja Istrom i Kvarnerom, sudionici su imali prilike istražiti proces razvoja rada s mladima u Hrvatskoj i ulogu općina u stvaranju povoljnog okruženja za razvoj rada s mladima, a studijskim posjetom nastojalo se predstaviti i upoznati različite lokalne prakse u pogledu politike prema mladima i rada općina i organizacija mladih s kojima surađuju, potaknuti umrežavanje sudionika i predstavnika hrvatskih općina i neprofitnih organizacija kao temelj buduće suradnje, motivirati sudionike za stvaranje zajedničkih projekata Erasmus+/Europske snage solidarnosti, inspirirati sudionike za razmjenu dobrih praksi, motivirati ih da se pridruže budućim aktivnostima Europe Goes Local na nacionalnoj i europskoj razini te analizirati određene elemente koji su općinama omogućili napredak u kontekstu rada i politike s mladima.

U navedenim su gradovima imali sastanke s predstavnicima lokalnih vlasti, osobama koje rade s mladima, ali i samim mladima te na taj način imali prilike iz prve ruke saznati sve relevantne informacije, umrežiti se sa lokalnim dionicima te naučiti iz primjera dobrih praksi. Studijski posjet organiziran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Labin su posjetili u srijedu, 27. travnja, a ugostili su ih predstavnice udruge Alfa Albona te predstavnik Grada Labina. “Zadatak” Alfa Albone bio je predstaviti rad udruge te aktivnosti i inovativni pristup za uspješan rad s mladima. Kao nositelji brojnih međunarodnih nagrada za informiranje mladih, odlučili smo neke od nagrađenih aktivnosti predstaviti sudionicima posjeta. Stoga smo im organizirali “Treasure hunt”, a kroz potragu za blagom imali su se prilike upoznati sa nekim od naših područja rada. Nakon što smo ih podijelili u grupe, naoružali kartom starogradske jezgre i listom zadataka, krenuli su sa Fortice put novog dječjeg igrališta kod zvonika gdje ih je čekao prvi zadatak: atmosfera ljetnog kampa i dizanje šatora. Nakon što su uspješno obavili prvi zadatak, spustili su se do Narodnog muzeja gdje je svaku od grupa čekao po jedan balon. Gerila marketing jedna je od uobičajenih metoda koju koristimo pri informiranju mladih. Nakon što su probušili balone, dobili su novi zadatak – pomoći mladoj Španjolki da pronađe najbolju priliku za sebe kroz neki od europskih programa mobilnosti. Iduća stanica bio je Torion koji smo tom prilikom pretvorili u radionicu rukotvorina. Naime, svaki od sudionika morao je pretvoriti staru majicu u torbu za kupovinu. Uspješno obavljanje ovog zadatka dovelo ih je do posljednje stanice: ureda udruge gdje su ih dočekale tri “čarobne kutije”. U svakoj od kutija nalazio se po jedan predmet, a grupe su morale odgonetnuti koja im je zajednička poveznica. Otkrili smo im tek broj riječi i prvo slovo. Riječ koju smo tražili bila je MOBILITY,  a odnosilo se na programe mobilnosti kao jedan od glavnih elemenata u radu udruge. Grupa koja je uspješno odradila sve zadatke te prva ponudila točan odgovor na posljednji zadatak osvojila je nagradu u obliku hrvatskih proizvoda.

Nakon kratke refleksije na rad udruge i provedenu aktivnost, nastavili smo druženje u Gradskoj knjižnici gdje je predstavnik Grada predstavio rad gradske uprave u području mladih: certifikat Grad za mlade, dualni model stipendiranja, projekt Karijernog usmjeravanja, kao i ulaganja u sportsku i odgojno-obrazovnu infrastrukturu, nove demografske mjere, financiranje organizacija civilnog društva i plan izrade novog Lokalnog programa za mlade.

Dašak atmosfere koja ih je čekala u Labinu potražite u galeriji.