Grad Labin u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih grada Labina.

Iz tog se razloga pozivaju sve udruge mladih i za mlade, Savjet mladih Grada Labina, Gradsko vijeće mladih Grada Labina, sve zainteresirane mlade osobe iz Grada Labina te osobe koje rade s mladima da se odazovu u srijedu, 25.ožujka u 17:30 na fokus grupu koja će se održati u prostorijama Male vijećnice Grada Labina, Titov trg 10. Iskažite svoja mišljenja na teme kao što su društvena uključenost, kultura i stvaralaštvo, obrazovanje i osposobljavanje, sudjelovanje i volontiranje, zapošljavanje te zdravlje i sport te na taj način pomognite pri kreiranju Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Projekt Lokalni program za mlade sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.
Dolazak je potrebno potvrditi na mail [email protected] najkasnije do utorka u 23:59.