Udruga za mlade Alfa Albona, u suradnji sa Gradom Labinom te LAG-om Istočna Istra organizira radionicu o društvenom poduzetništvu namijenjenu stipendistima Grada Labina te članovima LAG-a Istočna Istra.

Radionica će trajati od 17.00 do 19.00 sati u gradskoj vijećnici na adresi Titov trg 11 u Starom Gradu, a održava se u petak 30. rujna 2016. godine. Ista je besplatna za sve korisnike.

1-minSaznajte više o društvenom poduzetništvu i socijalnoj ekonomiji, koja u Europi zapošljava 15% radno aktivnog stanovništva, o dostupnim potporama za pokretanje društveno-poduzetničkih aktivnosti u Hrvatskoj za koje je do 2020. rezervirano čak 27 mil. kuna bespovratnih sredstava. Saznajte kako vam društveno poduzetništvo može pomoći da pokrenete ili nadogradite vlastitu poslovnu ideju, pronađete posao ili se samozaposlite, a da pri tome brinete o zajednici, ljudima i okolišu u kojem živite.
Projekt „Mladi u društvenom poduzetništvu“ ima za cilj razvojem novih sadržaja i međusektorskom suradnjom pružiti mladima priliku da aktivnim sudjelovanjem pridonose ekonomskom i socijalnom osnaživanju svojih lokalnih zajednica. Partneri na projektu su Grad Labin, SŠ Mate Blažina Labin, Fakultet ekonomije i turizma FET Pula te LAG Istočna Istra. Projekt se provodi od listopada 2015. godine zaključno sa rujnom 2016. godine uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Nakon uspješno provedenih aktivnosti projekta sa studentima pulskog fakulteta, te učenicima i profesorima labinske srednje škole, završna aktivnost usmjerena je na mlade, buduće tražitelje posla te na mlade u ruralnom području, no na radionici mogu sudjelovati i ostali zainteresirani građani.

Pridružite nam se u stvaranju dobre ekonomije!