U razdoblju od 13. do 18. rujna 2021. godine Alfa Albona je bila domaćin mobilnosti za osobe koje rade s mladima “Don’t be mean behind the screen” a koji je progovarao o cyberbullyingu i opasnostima koje vrebaju na Internetu.

Na treningu smo ugostili ukupno 28 osoba koje rade s mladima iz nekoliko zemalja: Latvije, Italije, Španjolske, Srbije, Mađarske, Poljske i Hrvatske.

Problematika cyberbullyinga sve je izraženija među mladima u mnogim zemljama Europe, ali i u svijetu. Statistika kaže kako između 1/3 i 1/5 mladih u nekom trenutku života suočava sa nekim oblikom virtualnog nasilja.

Prema Europskoj komisiji, cyberbullying je ponavljano verbalno ili psihičko uznemiravanje od strane pojedinca ili grupe. Može se pojaviti u više oblika: ruganje, vrijeđanje, prijetnje, glasine, tračevi, “sretno šamaranje”, neugodni komentari ili kleveta. Interaktivni online alati – elektronička pošta, društvene mreže, brzo dopisivanje – i korištenje mobilnih telefona omogućili su nasilnicima novo “igralište”. Zlostavljanje putem Interneta nepovoljno utječe na mentalno stanje žrtava, može uzrokovati manjak samopoštovanja, izostanak s posla, lošiji akademsko postignuće; “hrani” umjerenu školsku delikvenciju i nasilje, a može čak dovesti i do suicidalnih misli i pokušaja samoubojstva.

Zbog čega cyberbullying predstavlja opasnost? Zbog toga jer je posluje 24/7. Mladi današnjice nigdje ne pronalaze sigurnost, jer digitalna generacija svoj život praktički živi u online obliku. Internet sve više ulazi u sve aspekte naših života.

Nažalost, popularnost cyberbullyinga je u porastu te nailazimo na sve veći broj žrtava istog, posebice u vrijeme pandemije kada se sve više okrećemo platformama dostupnima u online obliku.

Osobama koje se bave radom s mladima postaje sve teže nositi se s ovim problemom i na adekvatan način osvijestiti mlade generacije o ovoj problematici. Upravo je ovaj trening imao za cilj to promijeniti.

Kroz šest dana trajanja programa, youthworkeri su proširili svoje znanje i stekli nove vještine. Predavanja i aktivnosti su za cilj imala:

 • pomoći im razumijeti što je cyberbullying i kako ga prepoznati
 • predstaviti korisne alate, metode i strategije kako spriječiti cyberbullying u različitim okolnostima
 • kako podići svijest mladih o problemu cyberbullyinga i važnosti zajedničkih napora u rješavanju ovog problema
 • pokazati koje se opasnosti i štete kriju iza cyberbullyinga
 • kako održati edukaciju o miru, konfliktnom manadžmentu i sigurnosti interneta
 • poučiti youtworkere da budu tolerantniji i da prihvate različitosti među kulturama i religijama
 • osnažiti ih za daljnje širenje stečenog znanja na temu cyberbullyinga
 • pružiti sudionicima znanje, vještine i povjerenje u području neformalnog obrazovanja
 • omogućiti mladim ljudima da razviju vlastite obrazovne module koje će zauzvrat donijeti u svoje lokalne zajednice te ih ondje provoditi
 • izgraditi mrežu “glasnika” protiv cyberbullyinga koji bi omogućili sudionicima da se međusobno podržavaju
 • izraditi manual o prevenciji cyberbullyinga koji će služiti svim trenutnim i budućim youthworkerima da se lakše snađu u tom izazovnom svijetu

Manual je dostupan u online obliku na engleskom jeziku, a možete ga pregledati ovdje.

U projekt su bili uključeni i sudionici s manje mogućnosti. Svi sudionici po završetku projekta dobili su Youthpass certifikat.

Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program. Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

 

 

From 13th to 18th of September 2021. we hosted 28 youthworkers from Latvia, Italy, Spain, Hungary, Serbia, Poland and Croatia within a Training Course “Don’t be mean behind the screen”. Cyberbullying presents a dangerous threat in today’s digital world to youth people. In Europe, statistics and figures tend to broadly agree. Between one and five and one in three young people tend to experience cyberbullying at some point in their lives.

According to the European Commission, cyberbullying is repeated verbal or psychological harassment carried out by an individual or group against others. It can take many forms: mockery, insults, threats, rumors, gossip, “happy slapping”, disagreeable comments, or slander. Interactive online services (e-mail, social media, instant messaging) and mobile phones have given bullies new opportunities and ways in which they can abuse their victims. The effects of cyberbullying on victims are well known. It affects their self-esteem, academic achievement, it can cause absenteeism; it feeds moderate school delinquency and violence, and can even lead to suicidal thoughts and attempts. Cyberbullying also has an impact on perpetrators, bystanders (who don’t feel safe in school wondering if they will be cyberbullied next), parents (the family environment), and schools (especially the school learning environment). Why is cyberbullying dangerous? Cyberbullying is open for business 24/7. Young people nowadays are nowhere safe. This generation is the digital generation and basically, their life is online. Internet interferes with every aspect of their lives. For the past few years, we read stories in the media about the connection between cyberbullying and the cases of teenage suicides. Good thing is that most tragedies don’t happen often, but it’s crucial to take cyberbullying seriously.

The results are similar to surveys conducted around the world – cyberbullying is on the increase and children need protection.

The main objectives of the project are to:
– help participants understand what cyberbullying is and be able to identify it
– present good instruments, methods, and strategies to prevent cyberbullying in different environments
– raise young people’s awareness about the problem of cyberbullying and on the importance of joint efforts in tackling this issue
– show the dangers and harms behind cyberbullying
– have education about peace, conflict management, and safe internet
– teach youth workers to be more tolerant and to embrace diversities among cultures and religions
-to empower youth workers in spreading the word on cyberbullying among youngsters using non-formal educational activities
– to provide participants with knowledge, skills, and confidence in the area of non-formal education, techniques, and messaging;
– to enable young people to develop their own educational modules which they will, in turn, bring to their local communities and implement with
youngsters
– to build up a network of anti-cyberbullying messengers that would allow participants to support each other
– to create a MANUAL about the prevention of cyberbullying.

 

The project was approved by Agency for mobility and EU programmes. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.