Udruga Bioteka je pokrenula projekt u sklopu kojeg mladi raspravljaju o aktualnim temama koje se odnose na politiku i mehanizme zaštite okoliša, zaštitu prirode i održivi razvoj, procjenu utjecaja na okoliš, ekološku mrežu zaštićenih područja Natura 2000, život u zaštićenim područjima, iskorištavanje potencijala okoliša u lokalnoj sredini te zelene poslove kao poslove 21. stoljeća.

Predviđeno trajanje projekta je 11 mjeseci, glavni joj je cilj osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u prepoznavanju i rješavanju pitanja zaštite okoliša i prirode u lokalnim sredinama, a projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt se sastoji od dvije faze:

1. Informativno-edukativna radionica koja se održala u 4 grada- u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Splitu

2. Provođenje istraživačkog, projektnog, aktivističkog i/ili okolišnog samostalnog rada mladih u lokalnim sredinama

Cilj drugog koraka je mladima omogućiti rješavanje postojećih problema zaštite okoliša i prirode uz mentorstvo članova Udruge Bioteka tijekom cijelog trajanja samostalnog rada.

Udruga za mlade Alfa Albona je sudjelovala na informativno-edukativnoj radionici u Rijeci u kojoj je usvojila osnovna znanja o zaštiti okoliša. Nakon toga, nametnula se potreba za organizacijom aktivističke akcije u svrhu zaštite okoliša. Udruga je članica socijalne zadruge Humana Nova Istra. te je odlučeno da će se javnost informirati upravo o toj temi jer je tekstilna industrija danas jedan od najvećih zagađivača okoliša. Pri tome se ne misli samo na proizvodnju tekstila, već i na samu potrošnju gdje se proizvodi otpad (procjenjuje se da u Hrvatskoj godišnje proizvede 135 000 tona tekstilnog otpada). Nerecikliranje odjeće povećava proizvodnju odjeće, a time i zagađenje za sve. Primjerice, proizvodnja pamuka uništava poljoprivredna zemljišta i zagađuje vodotok. 22.5% svih insekticida i 10% svih pesticida koji se utroše na godišnjoj razini koristi se kod uzgoja pamuka. Proizvodnja samo jedne pamučne majice zahtijeva 150 grama pesticida. Da stvar bude još gora, pesticidi prodiru u naše podzemne vode, truju ptice, pčele, ostale životinje, poljoprivrednike, a posljedično i sve nas. Socijalna zadruga Humana Nova od 2011. godine uspješno se bori s tom problematikom – dosad je kroz svoj rad sakupila 190.000,00 kg odjeće i obuće čime je smanjeno ispuštanje CO2 u atmosferu za 684.000,00 kg (nastaje raspadanjem tekstila na odlagalištima), smanjenja uporaba 1.140.000.000,00 l pitke vode, 57.000,00 kg umjetnih gnojiva i 38.000,00 kg pesticida u proizvodnji sirovina za proizvodnju tekstila.

Iz tih razloga, udruga će, u suradnji sa socijalnom zadrugom Humanom nova održati informativnu kampanju diljem Istre u kojoj će informirati građane o radu svoje zadruge, ciljevima i poslovanju, kao i o štetnosti otpadnog tekstila za okoliš, ali i prikupljati odjeću.