Dana 17. prosinca 2014. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu održana je 2. skupština Zadruge za etično financiranje.  Na Skupštini je sudjelovalo više od 100 članova Zadruge među kojima i udruga za mlade Alfa Albona sa svojim predstavnicima.

Na Skupštini se raspravljalo o novom Pravilniku o postupku izbora članova skupštine, izmjenama pravila Zadruge, Poslovniku o radu skupštine, formiranju Predstavničke skupštine, donošenju odluke o promjeni predsjednika odbora za članstvo, prijedlogu projekta “Kasa uzajamne pomoći” te prijedlogu početka prikupljanja kapitala. Upravitelj Zadruge Goran Jeras je predstavio Izvještaj o radu zadruge za 2014. godinu, Izvještaj o radu upravitelja zadruge za 2014. godinu te operativni i financijski plan zadruge za 2015. godinu.

20141217_191047 20141217_191405

Kako bi se omogućio daljnji rast broja članova Zadruge i početak njihove aktivne suradnje na Skupštini, predložena je nova strukturu Zadruge gdje je prikazana podjela zadrugara na regije i sekcije. Sukladno djelatnosti i ciljevima, udruge za mlade Alfa Albona predložena je za sekciju Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti u kojoj će se nalaziti sa drugim organizacijama sličnih djelatnosti i interesa.

Na kraju Skupštine organiziran je mali božićni domjenak u kojoj su zadrugari imali priliku da kroz hranu i piće predstave svoju regiju i grad.