Akademija je održana u 3 ciklusa po 4 dana, a sudjelovali su savjeti Grada Ozlja, Biograda na moru, Jasenovca, Belišća, Karlovca, Osijeka, Punata, Varaždina, Grada Novalje, Krapine, Čazme, Kaštela, Petrinje, Poreča, Gospića, Labina, Zaprešića, Kastva, Trogira, Rijeke, Daruvara, Koprivnice, Čakovca, Našica, Daruvara i Pule, savjeti općine Jasenovac i Ivanske te savjeti Karlovačke, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke te Primorsko-goranske županije.

BeFunky Collage

Riječ je zapravo o pilot projektu gdje su članovi Savjeta mladih imali priliku prisustvovati radionicama koje su vodili stručni predavači, a na radionicama su naučili više o timskom radu, nenasilnoj komunikaciji, govoru tijela, vodstvu te javnom nastupu. Proučavali su i Zakon o Savjetima mladih, ali su dobili i uvodna znanja o strukturiranom dijalogu gdje su naučili kako bi on trebao izgledati. Na radionicama su poticali i kreirali sam dijalog te su im prezentirane tehnike komunikacije između donositelja odluka i mladih. Članovi su imali priliku i čuti o primjerima dobre prakse u Slovačkoj i Finskoj na radionici koje su vodile volonterke Europske volonterske  službe, Paivi Hartikainen i Maria Kapustova.

10639650_10153030353687327_1892229923787665214_n-min 11061283_10153020561177327_7393024779662368655_n-min 11986977_10153020852962327_5570901600104800037_n-min

Akademija je također bila od iznimne važnosti jer je na jednom mjestu okupila 48 predstavnika Savjeta mladih u Hrvatskoj koji su izmijenili svoja iskustva i znanja i zajednički došli do rješenja nekih problema.

Po završetku Akademije, polaznici su ispunili anketu kojom su procjenjivali korisnost informacija stečenih na akademiji, znanje i stručnost predavača, način prezentacija tema, lokacija održavanja Akademije te organizaciju Akademije. Prosječna ocjena je bila visoka i vrlo visoka što ukazuje na uspješnost same Akademije.

Partneri na projektu su udruga za mlade Alfa Albona, Udruga gradova, Grad Labin i zaklada Friedrich Ebert Stiftung uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.