Grad Labin je od 3. do 5. rujna bio domaćin projektu POWER-Europske mreže žena gradonačelnica za jednake prilike u građanskome životu.

Renata Kiršić, ispred Udruge za mlade Alfa Albona te u svojstvu predsjednice Savjeta mladih Grada Labina, sudjelovala je tako u panel raspravi na temu žene i politika, u sklopu koje je prisutnima predstavila kontekst politika za mlade u Republici Hrvatskoj, rad i djelovanje savjeta mladih te nedavno doneseni Lokalni program za mlade Grada Labina, prvi strateški dokument o radu sa mladima na lokalnoj razini.

Projekt Power je dio programa Europske unije Europa za građane 2014-2020. Cilj projekta je stvoriti mrežu gradova u kojima su žene gradonačelnice ili zamjenice, poticati veći udio žene u politici, biznisu, promovirati spolnu jednakost te uočiti probleme i različitosti u zemljama partnerima u projektu.

Nositelj projekta je grad Pollina u Italiji, a pored Grada Labina sudjeluju još Ciudad Real (Španjolska), Tetovo (Makedonija) te zajednica jugozapadnih gradova iz Bugarske.