Od 3. do 11. kolovoza 2021. godine Udruga Alfa Albona bit će domaćin razmjene mladih pod nazivom “Creative Recycling”.

Tom ćemo prigodom u kampu Tunarica ugostiti mlade iz čak osam zemalja: Armenije, Srbije, Češke, Poljske, Španjolske, Italije, Gruzije te Hrvatske.

Kroz devet dana trajanja razmjene, mladi će imati prilike teoretski steći znanje o klimatskim promjenama, smanjenju otpada te naučiti više o održivom gospodarenju otpadom, dok će kroz praktični dio na dnevnoj bazi i kroz različite aktivnosti kreativnog recikliranja imati prilike prenamijeniti uporabne predmete i dati im novu svrhu. Cilj je educirati sudionike o ponovnoj uporabi i mogućnosti prenamjene otpada u predmete za svakodnevnu upotrebu. Ideje, znanja i vještine koje će steći tokom razmjene, sudionici će moći koristiti dugoročno – kako u privatnom tako i poslovnom životu. Uza sve to, mladi ljudi će kroz razne edukacije saznati više o aktivnom građanstvu, politikama za mlade i prilikama koje se nude mladima kroz EU projekte i aktivnosti.

Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz Erasmus + program.