U petak 25. te subotu 26. lipnja 2021. godine u centru grada Labina održala se Živa ulica. Ovom inicijativom žele se pokrenuti socijalne interakcije uz znatno smanjene prometa vozila u svrhu donošenja boljih gradskih politika prema urbanom razvoju, te poticanje održivog i zdravijeg načina mobilnosti, ali i drugih zelenih navika građana prema održivom razvoju, kao što su smanjenje upotrebe jednokratne plastike i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije.

U bogat program manifestacije uklopila se i Alfa Albona koja je organizirala kreativne “zelene” radionice za djecu.

Krenuli smo u 10:00 sati sa radionicom izrade društvene igre prilikom koje su djeca koristila svoje motoričke i kreativne vještine, a usput naučila kako pravilno razvrstavati otpad. Sada znamo da plastika i metal idu u kontejner naznačen žutom bojom, staklo bacamo u zeleni, a papir i karton u plavi kontejner. Kompost i bio otpad ide u komposter, a sve ostalo u miješani otpad. Nije bilo predaha jer smo već u 11:30 u ruke uzeli flomastere i škare te krenuli pretvarati stare majice u korisne torbe. Torbe smo čak dekorirali šarenim flomasterima za tekstil čime su postale još unikatnije. Između 13:00 i 18:00 sati malo smo predahnuli, a nakon toga puna dva sata (sve do 20:00 sati) kreirali smo hranilice za ptice na čak dva načina. Najprije smo limenke pažljivo omotali vunom i koncem različitih boja, dodali personalizirani crtež, a naposljetku ih napunili ukusnom hranom za ptičice. Za izradu druge hranilice koristili smo češere – njihove smo rubove namazali jestivim ljepilom te ih uvaljali u sjemenke.

Hvala našim volonterkama Leni, Cyrielle i Sashi!

Hvala Gradu Labinu i partnerima na pozivu i pohvale na organizaciji ovako nečeg čarobnog!

Doživljaje sa radionica provjerite u našoj galeriji.