U Labinu će se u petak i subotu 25. i 26. lipnja 2021. godine prvi puta održati program “Žive ulice”. Program čini niz intervencija u javnom prostoru, što uključuje i zatvaranje za promet ulice Zelenice. Time će se dati
primjer dizajna ulice koja je po mjeri ljudi, a ne automobila te kreirati prostor za suradnju i razmjenu ideja građana i lokalnih inicijativa uz bogat program za sve generacije.

Ovom inicijativom žele se pokrenuti socijalne interakcije uz znatno smanjene prometa vozila u svrhu donošenja boljih gradskih politika prema urbanom razvoju, te poticanje održivog i zdravijeg načina mobilnosti, ali i drugih zelenih navika građana prema održivom razvoju, kao što su smanjenje upotrebe jednokratne plastike i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije.

U petak će program biti interaktivno-edukativnog karaktera, a održat će se u večernjim satima, točnije od 19:00 sati na parkiralištu OŠ Matije Vlačića.

U subotu se program seli na glavnu prometnicu u Zelenicama koju će preplaviti štandovi sa primjerima dobre prakse i zelene ekonomije. Program će se održati u jutarnjim satima od 10:00 do 13:00 sati te popodne od 18:00 do 20:00 sati. Detaljni program možete pronaći na stranicama Grada Labina.

 Photo by congy yuan on Unsplash

Alfa Albona će se u program uključiti sa kreativnim radionicama za djecu. U jutarnjim će satima djeca imati prilike kreirati vlastitu društvenu igru kroz koju će naučiti sve o razvrstavanju otpada, a potom i izraditi torbu za kupovinu od starih majica. U popodnevnim satima male će ručice limenke pretvoriti u hranilice za ptice!

Photo by Sigmund on Unsplash