Otvorene su prijave za trening ” Social skills as a tool for creative learning ” namijenjen osobama koje rade s mladima. Trening će se održati u Labinu od 10. do 15. rujna 2014. godine, a uključuje sudionike iz 5 europskih država: Hrvatske, Poljske, Mađarske, Cipra i Španjolske.

 

Trening daje uvid u svakodnevni posao osoba koja radi s mladima zajedno sa svim situacijama na koje mogu naići, te kako da se osnaže i osposobe za rad putem učenja socijalnih vještina.

Kreiran je na način da inspirira, te ujedno i osposobi sudionike za rad s mladima. Trening nudi interaktivno okruženje u kojem sudionici mogu aktivno sudjelovati, naučiti, razvijati nova znanja i vještine, te razviti nove ideje za buduće aktivnosti i projekte s mladima, a bazira se na poboljšanju socijalnih vještina neophodnih za rad s mladima.

Aktivnosti će se odrađivati na neformalan način učenja, a uključuju grupne aktivnosti, diskusije, prezentacije, brainstorminge, igru uloga, energizere, icebreakere.

Nositelj ovog projekta je Udruga za mlade Alfa Albona u partnerstvu sa udrugom Casa Eslava iz Španjolske, udrugom Fundacja Wiatrak iz Poljske, udrugom Egysek youth association iz Mađarske i neformalnom skupinom mladih Andreas Skoroupatis s Cipra.
Projekt je financiran od strane Europske komisije kroz program Erasmus + zbog čega su sudionicima u potpunosti pokriveni troškovi puta, programa, smještaja i prehrane.
Sudionici treninga mogu biti osobe koje rade s mladima iz cijele Hrvatske bez obzira na dob, a za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac i najkasnije do 25. kolovoza 2014. poslati ga na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Prijava za trening Social skills as a tool for creative learning“.