I dok smo polako počeli strahovati što će se dogoditi u idućem razdoblju sa dobro nam znanim programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, stigle su nam dobre vijesti iz Bruxellesa – i u idućem programskom razdoblju nastavljamo sa dobro nam znanim brendovima.

Naime, postignut je politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti idu dalje! Na potezu su Europski parlament i Vijeće EU-a koji trebaju odobriti pravne tekstove o novoj generaciji programa u razdoblju od 2021. do 2027. godine. 

Erasmus+ je europska priča o uspjehu koju mnogi doživljavaju kao jednu od najuspješnijih inicijativa EU-a. Od pokretanja 1987. program se znatno proširio. Sad obuhvaća sve sektore obrazovanja i osposobljavanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, općeg obrazovanja do strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru programa podupire se suradnja u području politike za mlade i promiče sudjelovanje u sportu. 

Zahvaljujući okvirnom proračunu od 24,5 milijardi eura i dodatnom iznosu od 1,7 milijardi eura, ukupni proračun premašuje 26 milijardi eura, učinit će novi program još uključivijim i inovativnijim te usklađenim s digitalnom i zelenom tranzicijom. Program će imati posebno važnu ulogu u ostvarivanju europskog prostora obrazovanja do 2025. i mobilizaciji sektora obrazovanja i osposobljavanja, sektora mladih i sporta za brz oporavak i budući rast. Europskim učenicima i studentima pružit će brojne nove mogućnosti. Zahvaljujući većoj pristupačnosti i fleksibilnijim oblicima mobilnosti moći će sudjelovati raznolikija populacija, uključujući osobe s manje mogućnosti i učenike koji su sad uključeni u aktivnosti mobilnosti. Ponudit će se nove prilike za suradnju, poticati inovacije u oblikovanju kurikuluma, u načinima učenja i poučavanja te promicati zelene i digitalne vještine. U okviru programa podupirat će se i nove vodeće inicijative kao što su europska sveučilišta, akademije za stručno usavršavanje učitelja, centri strukovne izvrsnosti i DiscoverEU. 

Iako se program Europskih snaga solidarnosti pojavio tek 2018. godine, kao zamjena i nadogradnja tadašnjem programu Europska volonterska služba, u kratko se vrijeme pokazao kao pun pogodak te i on nastavlja svoj put ka srcima mladih Europljana. okvirnim proračunom od 1,009 milijardi eura za razdoblje 2021.-2027., novi će program ponuditi mogućnosti za najmanje 270.000 mladih ljudi koji pomažu u rješavanju društvenih i humanitarnih izazova volontiranjem ili kroz projekte solidarnosti. Zahvaljujući tome Europske snage solidarnosti nastavit će omogućavati mladima sudjelovanje humanitarnim i drugim društveno  odgovornim aktivnostima unutar Unije i daleko izvan europskih granica. U solidarnim aktivnostima moći će sudjelovati mladi od 18 do 30 godina, a na području humanitarne pomoći pojedinci između 18 i 35 godina. 

Više o ovoj temi možete pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.