U prostorijima Male vijećnice Grada Labina, održana je dvosatna fokus grupa sa mladima i osobama koje rade sa mladima, sve u sklopu projekta Lokalni program za mlade Labin.

Grad Labin u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih grada Labina.

Na fokus grupi sudjelovali su predstavnici partnera, te ujedno predstavnici učeničkog vijeća Srednje Škole Mate Blažina, predstavnici Gradskog vijeća mladih Grada Labina, predstavnici Savjeta Mladih Grada Labina, osobe koje rade sa mladima te mladi zainteresirani za iskazivanje mišljenja na teme kao što su društvena uključenost, kultura i stvaralaštvo, obrazovanje i osposobljavanje, sudjelovanje i volontiranje, zapošljavanje te zdravlje i sport te su na taj način pomogli pri kreiranju Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Projekt Lokalni program za mlade sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.