Dana 21.travnja u Gradskoj knjižnici Labin održana je javna rasprava u sklopu projekta Lokalni program za mlade.
Nakon kratkog uvoda na kojem je moderatorica Marta Berčić iz Društva za istraživanje i potporu predstavila dosadašnje rezultate iz prijašnjih faza istraživanja, započela je javna rasprava sa zainteresiranom javnosti. Među njima su se tako našli i predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici obrazovnih ustanova, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici Savjeta mladih, predstavnici Učeničkog te Gradskog vijeća i predstavnici Grada Labina na čelu sa gradonačelnikom. Podjelom u 5 radnih skupina, zainteresirani građani su mogli iskazati svoje mišljenje o temama kao što su Zdravlje i sport, Kultura i stvaralaštvo, Obrazovanje, Zapošljavanje i poduzetništvo mladih i Društveno uključivanje.
Javna rasprava je ujedno i četvrta faza projekta Lokalni program za mlade. Njoj su prethodile eksplanatorna faza u kojoj su sistematizirani statistički i demografski podaci Grada Labina, izrada upitnika i ispitivanje kapacitiranosti civilnog društva Grada Labina te prikupljanje mišljenja građana Labina putem Internet obrazaca. Nakon javne rasprave uslijedit će formiranje Lokalnog programa za mlade čiji će koncept biti predstavljen članovima Savjeta mladih Grada Labina. Završna faza projekta uključuje edukaciju Savjeta mladih i usvajanje prijedloga programa na sjednici Gradskog vijeća.
Projekt Lokalni program za mlade sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Galeriju slika možete pogledati OVDJE.