Grad Labin u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih grada Labina.

Iz tog se razloga pozivaju sve udruge s područja grada Labina, sve institucije koje djeluju na području Grada Labina. Savjet mladih Grada Labina, Gradsko vijeće mladih Grada Labina te sve zainteresirane osobe koje žive u Gradu Labinu da se odazovu sutra, u utorak 21. travnja u 17,30 na javnu raspravu koja će se održati u dvorani Gradske knjižnice Labin, Rudarska 1 A. Nakon kratkog uvoda, bit će formirane radne skupine u kojima ćete moći iskazati svoja mišljenja o temama kao što su društvena uključenost, kultura i stvaralaštvo, obrazovanje i osposobljavanje, sudjelovanje i volontiranje, zapošljavanje te zdravlje i sport. Na taj će način građani grada Labina pomoći u prepoznavanje potreba te sukladno tome i stvaranju Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Projekt Lokalni program za mlade sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.