Prošlog je tjedna, 16.prosinca,  naša Renata održala predstavljanje Zadruge za etično financiranje  na pulskom fakultetu za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”.

Kroz predavanje u trajanju od sat vremena, nešto više od stotinjak studenata upoznalo se sa pojmom Zadruge za etično financiranje i načelima njenog funkcioniranja, ali su saznali više o Etičnoj banci koja je u nastajanju. Predavanje je održala Renata Kiršić, educirani ambasador Zadruge za etično financiranje Istarske županije.

IMG_1818__1450790858_151.252.246.47

Predavanje je održano u dogovoru s doc. dr. soc. Kristinom Afrić Rakitovac te doc. dr. soc. Viloletom Šugar koje su ustupile termin svog predavanja.

Zadruga za etično financiranje (ZEF) je pravna osoba osnovana s prvenstvenim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje ebanke d.d. – prve hrvatske etične razvojne banke. ZEF će biti osnivač i jedini vlasnik/dioničar ebanke. Udruga za mlade Alfa Albona je jedna od zadrugara u Zadruzi za etično financiranje.