Udruga za mlade Alfa Albona  ostvarila je potporu u iznosu od 30.000 kn od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za projekt “Mladi i mobilni”. Projekt su na konferenciji za medije dana 28.siječnja 2015. godine u Maloj vijećnici Grada Labina predstavili Renata Kiršić i Borjan Batagelj kao i volonteri Europske volonterske službe udruge Alfa Albona Rui Lopes i German Gallego Molinero.

IMG_5159

Prema podacima Studije o kretanju Europske komisije vidljivo je da su mladi najčešće mobilni upravo zbog bolje mogućnosti zapošljavanja u stranoj zemlji, dok se slabije koriste programi usmjereni na njihovo formalno i neformalno obrazovanje, te stjecanje vještina. Mladi od 15 do 30 godina na području Istarske županije nisu dovoljno upoznati sa programima mobilnosti iako se isti provode već duži niz godina, te je nužno mladima približiti  mogućnosti koje mogu dobiti uključivanjem u raznovrsne programe mobilnosti koji su im dostupni na području županije.

Ovim projektom želi se prvenstveno informirati mlade o mogućnostima uključivanja u programe mobilnosti, potaknuti mlade na uključivanje u programe mobilnosti kroz zajedničko osmišljavanje tema za razmjenu mladih i aktivnu participaciju na istima, te kroz izradu informativne brošure o mogućnostima sudjelovanja u programima mobilnosti.

Projekt će se provoditi od siječnja do lipnja 2015. godine. a obuhvatit će 6 besplatnih interaktivnih radionica usmjerenih na informiranje mladih o programima mobilnosti, radionicu osmišljavanja razmjene mladih te radionicu izrade informativne brošure namijenjene mladima koji se želi informirati o mobilnosti. Brošura će se distribuirati raznim organizacijama na području županije te također na području RH, kao i partnerskim organizacijama na području Europske unije.

Prije edukacija provesti će se on-line istraživanje među mladima u dobi od 15 do 30 godina s područja Labina i Istarske županije na temu mobilnosti mladih u Istri, koje će kasnije poslužiti za izradu informativne brošure.

Ovaj projekt može poslužiti kao primjer novog načina informiranja mladih putem komunikacijskih kanala koji su njima bliski i koje najviše koriste, te kao primjer kako same krajnje korisnike aktivno uključiti u proces informiranja, kako bi ih se dodatno motiviralo na usvajanje informacija, ali i širenje istih među svojim vršnjacima i to upravo putem platformi koje koriste svakodnevno.

Rezultati projekta biti će predstavljeni na završnoj konferenciji koja će se održati u Labinu.