U sklopu EU projekta “Youth Information Centre fit to NEET” (NEET- Not in Education, Employment, or Training) – Info centri za mlade za potrebe mladih NEETovaca (mladih koji su nezaposleni, nisu u sustavu obrazovanja i nisu u programima osposobljavanja), Udruga za mlade Alfa Albona sudjelovala je na partnerskom sastanku a potom i na konferenciji “Recognizing the needs of youth group through youth and youth information policies” gdje smo predstavili svoja iskustva u radu s mladim ljudima, imali prilike vidjeti kako izgleda rad s mladima u Makedoniji, upoznati kolege iz drugih zemalja, ali i umrežiti se za nove suradnje.

makedonija 1

Cilj projekta je razviti novi pristup modela informiranja mladih koji će zadovoljiti potrebe NEET grupe mladih. Prikupljena saznanja o iskustvima iz različitih europskih država najviše će doprinijeti inovativnim proizvodima projekta. Projektom se želi povećati kvaliteta rada s mladima u adresiranju potreba NEET skupine u Europi. Osnovna zadaća projekta je osnaživanje informativnih centara za mlade s ciljem povećanja informiranosti mladih u NEET situaciji. Glavni ishod projekta uključiti je informativne centre za mlade kako bi poboljšali zapošljivost, posebice mladih u NEET situaciji i prevenirali rano napuštanje obrazovanja, kao i spriječavanje da mladi postanu NEET kroz: poboljšani pristup informacijama o mladima u NEET statusu pilotiranjem novog inovativnog i individualno prilagođenog pristupa informacijama o mladima u Makedoniji, Hrvatskoj i Poljskoj; identificirane i adresirane potrebe mladih ljudi u NEET situaciji za njihovo aktivno uključivanje u društvo; edukaciju youth workera znanjima i vještinama kroz specifičnu metodologiju za informiranje mladih.

makedonija 4

Projekt financira i podržava Nacionalna agencija za obrazovne programe i mobilnost u Republici Makedoniji u sklopu Erasmus+ programa, a provodi se u razdoblju od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. od strane koalicija udruga SEGA iz Makedonije, Association Education by the Internet iz Poljske te UMKI iz Hrvatske.

makedonija 2