Europski ministri za mlade su stvorili mehanizam za konzultacije s mladima koji im omogućuje da ostanu u stalnom kontaktu s mladima: strukturirani dijalog.

Strukturirani dijalog je “proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.” (izvor: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=557)

Strukturirani dijalog se sastoji od nacionalnih konzultacija u državama članicama EU i europskih konferencija mladih. Završna konferencija tekućeg ciklusa dijaloga (koji se održavao od srpnja 2014. do prosinca 2015.godine) održat će se od 21. do 24.rujna u Luksemburgu.

Njegova svrha je iznijeti niz preporuka koji će potpomoguti osnaživanje mladih za političku participaciju.

Ove preporuke će biti podnesene ministrima mladih na sastanku Vijeća u studenome 2015.godine.

I udruga za mlade Alfa Albona je sudjelovala u ovom ciklusu strukturiranog dijaloga. Više o tome pročitajte ovdje.