Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Savjet mladih grada Pule, Grad Pula i Istarska županija organizirali su konferenciju za mlade u Istri, na kojoj su se okupili uglavnom predstavnici savjeta mladih, udruga mladih, učeničkih vijeća, predstavnika srednjih škola i studentskih udruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave i ostalih organizacija civilnog društva. Cilj ove konferencije bio je okupiti na jednom mjestu sve one koji imaju zajednički interes, raditi i djelovati za boljitak života mladih.

Sveukupno je sudjelovalo 65 sudionika a predstavljali su slijedeće organizacije:

Savjet mladih Istarske županije, Savjet Mladih Grada Pule, Savjet mladih Grada Novigrada, Savjet mladih Općine Medulin, Savjet mladih Grada Poreča, Savjet mladih Grada Labina, Savjet mladih Grada Pazina, Savjet mladih Grada Buzeta, Savjet mladih Grada Vodnjana,

Udruga Alfa Albona Labin, Labin Art Express XXI, Udruga mladih Banjola “Frašker”, Udruga mladih Medulina, udruga Balance, Start-Up udruga, Udruga Korak, Go Logos, Klub mladih IDS-a, Kulturna udruga mladih “Fobija”, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Društvo naša djeca Pazin,

Predstavnici Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, predstavnici studentskih udruga: Udruga Alumni FET Pula, Studentska udruga Pula, ali i predstavnici srednjih škola: Medicinska škola Pula, Pazinski kolegij, Ekonomska škola Pula i osnovnih, odnosno predstavnici učeničkih vijeća O.Š. V. Nazora – Krnica, O.Š. Šijana – Pula, O.Š. Kaštanjer – Pula, O.Š. Stoja Pula.

Također, sudjelovali su i predstavnici Grada Pule, Istarske županije, Grada Rovinja, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Obiteljskog centra – podružnice Centra za socijalnu skrb Pazin i predstavnice Volonterskog centra Istra.

Gosti na konferenciji, koji su predstavili što oni rade i na koji način uspijevaju okupiti mlade i provoditi programe za mlade  bili su predstavnici Mreže udruga Zagor iz Zaboka, udruga Kombinat iz Rijeke, predstavnica Regionalnog Info centra UMKI iz Rijeke te predstavnice društva KID Pina iz Kopra. Predsjednica Savjeta mladih Grada Labina i predsjednik udruge Alfa Albona održali su uvodno predavanje o pravima, obvezama i mogućnostima Savjeta mladih te predstavili akademiju za članove Savjeta mladih.

Na okruglom stolu “Zajedničko stvaranje uvjeta za boljitak mladih u Istri“ ali i za vrijeme trajanja cijele konferencije, kroz razgovor i raspravu došlo se do nekoliko zaključaka:

* Potrebno je osmišljavati i razvijati konkretne projekte kojima će se uključivati mladi, od edukacija do konkretnih akcija koje će zanimati mlade. Na tim projektima trebaju zajedno raditi razne udruge mladih, ustanove i općina i(ili) grad, a vrlo je važno je biti u trendu sa mladima i pratiti njihove potrebe kako bi edukacije bile što prilagođenije korisnicima. Proces cijeloživotnog učenja se potiče u svim europskim zemljama, kroz formalno, neformalno i informalno učenje i obrazovanje, tako da je važno te pojmove približiti mladima sinergijski i dosljedno na zajedničkim projektima, te je važno raditi na kvaliteti edukacija i metodologiji primjerenoj mladima.

*Važno je izraditi Lokalne programe za mlade, kako bi se kroz izradu istih uključili mladi, čule njihove potrebe te motivirali da se uključe u provedbu aktivnosti. Lokalni programi za mlade dio su nacionalne politike koja prati Nacionalni program za mlade te EU strategiju za mlade, te se njima potiče kreiranje istih na svim razinama, od nacionalne do lokalne (regionalne, gradske i općinske). Svakako je važno, za izradu Lokalnih programa za mlade koristiti primjerenu metodologiju, s obzirom na veličinu općine ili grada, broj mladih i kapacitete te razvojnu politiku i političku spremnost donositelja odluka kako ne bi došlo do kontra-efekta. U Istri lokalni program za mlade ima Općina Medulin, dok je u završnim fazama program Grada Poreča te Grada Labina.

*Potrebno je poticanje osnivanja i razvoja udruga mladih na području cijele Istre, trenutno ima gradova i općina gdje uopće nema udruga mladih. Udruge mogu biti i tematske: sportske, kulturne ili sl. koje će okupljati mlade koje zanima to područje djelovanja, te se preporuča djelovanje prema takvim postojećim udrugama a po pitanju sudjelovanja u politikama za mlade. Predlaže se svakako spajanje područja, odnosno ukoliko neke udruge imaju mogućnost i kapacitete, preporučljivo je djelovanje na području više općina (i)ili gradova.

*Važno je pružiti podršku novoosnovanim udrugama pri prikupljanju sredstava kako se ne bi opterećivali lokalni proračuni, kroz savjetovanja, mentoriranja i edukacije. Također, važno je poticati formiranje neformalnih skupina mladih za političku participaciju u savjetima mladih koji su kao organizacijski oblik prepoznate za financiranje od strane EU donatora. Isto tako svakako je potrebno jačati kompetencije političkih pomladaka jer i oni zastupaju interese mladih,  iz drukčije perspektive.

*Potrebno je nastaviti sa edukacijom članova savjeta mladih i udruga mladih što i kako mogu prema općinama i gradovima, odnosno donosiocima odluka, kako zagovarati potrebna sredstva u proračunima ili podržavanje određenih projektnih ideja/inicijativa, ali i edukacija predstavnika izvršne vlasti (pročelnici, predsjednici gradskog/općinskog vijeća i dr. donositelji odluka važni za kvalitetno funkcioniranje procesa strukturiranog dijaloga). Sve informacije sažete su i mogu se pronaći na eupita.eu.

*Potrebno je osmišljavati projekte i programe kojima će se provoditi aktivnosti uključivanja mladih u život zajednice kroz participativno odlučivanje, provoditi aktivnosti u osnovnim i srednjim školama na tu temu, kako bi se povećalo povjerenja mladih i njihovo samopouzdanje da mogu nešto učiniti. Stoga su vrlo važna učenička vijeća te gradska vijeća mladih u tom procesu jer su oni izravno uključeni u školski sustav te mogu služiti kao abasadori demokracije i demokratskog odlučivanja, po principu vršnjačkog učenja. U tom segmentu, preporuča se školama otvorenosti prema organizacijama civilnog društva, te razvoj politika škola za poticanje mladih na stjecanje novih vještina i usvajanje novih znanja kroz izvannastavne aktivnosti (neformalne i informalne).

*Potrebno je povećati vidljivost, širiti informacije, provoditi konkretne aktivnosti i time kroz krajnje korisnike programa regrutirati nove mlade članove udruga, uz visoku transparentnost i javnost rada, te dosljednost pri diseminiranju informacija u javnosti.

*Potrebno je osvještavati da je dugoročna održivost udruga mladih moguća uz profesionalni razvoj udruge, zapošljavanja mladih na projektima i programima.

*Potrebno je omogućiti mladima infrastrukturu za okupljanje i provođenje aktivnosti za mlade, ali još je važnije podržavati i razvijati sadržaj za mlade u suradnji sa mladima i predstavnicima mladih

 

Neke od prijedloga koje su sudionici zapisali na zid ideja, a kojima predlažu kako riješiti postojeće probleme:

*Povećati broj stipendija i objediniti sve informacije o stipendijama na jednom mjestu kako bi se mladi  bili pravovremeno informirani.
*Objediniti sve informacije o srednjim školama i fakultetima, odnosno o upisima, mogućnostima i sl. na razini županije.
*Osmišljavati i provoditi više aktivnosti u osnovnim i srednjim školama kako bi se od malih nogu poticalo djecu i mlade na proaktivnost u svojoj zajednici.
*Educirati mlade o razlici između volontiranja, internshipa i dobrovoljnog rada.
*Organizirati edukaciju/tribinu koja će okupiti poslodavce sa područja pojedinog grada ili općine i informirati ih o potrebi zapošljavanja mladih i prikupiti informacije koliko ih je voljno primiti volontere/praktikante i te iste kasnije zaposliti da bi se unaprijed znala raspoloživost firmi /poslova.
*Umrežiti organizacije istih interesa koje će donijeti veću vidljivost i prepoznatljivost i privući više mladih.
*Otvaranje CISOK centra u Puli (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri).,
* Tražiti rješenja za rješavanje problematike mladih sa srednjom stručnom spremom.
*Ulagati u sportsku infrastrukturu.
*Poticati  školski i studentski sport.
*Napraviti mrežu sportskih udruga i(ili) klubova i institucija u svrhu poboljšanja komunikacije , odaziva na događanja te lakšem organiziranju događanja.
*Organizirati više sportskih događanja za mlade, na kojima će se okupiti mladi iz raznih općina i gradova u Istri.
*Osnivanje Sportskih centara sa raznim sportovima na jednom mjestu (bazen, nogomet i sl.), te organizacija sportskih kampova koji bi okupljali mlade.
*Nedostatak alternativnih sportova i amaterskog bavljenja sportom.
*Provoditi edukacije mladih po osnovnim i srednjim školama o važnosti bavljenja sportom i zdravog načina života.
*Povećati sredstva za kulturne projekte mladih.
*Omogućiti besplatni prijevoz i(ili) parking za mlade kada su neka događanja od koristi za mlade.
*Multimedijalni centar koji obuhvaća razne stilove, mjesta za izlaske sa različitim žanrova glazbe na istom mjestu
stavljanje u funkciju postojećih objekata za mini klubove, slušaonice i sl.
*Pružiti mogućnost izlazaka za sve mlade, gdje izaći?
*Razmjena programa između klubova mladih i udruga mladih.