Projekt “Ljetna akademija članova savjeta mladih” kroz cikluse interaktivnih radionica i predavanja pruža članovima savjeta mladih na gradskoj i županijskoj razini priliku da usvoje nova znanja u području strukturiranog dijaloga i poznavanja Zakona o Savjetima mladih, rade na slučajevima iz prakse radi stjecanja potrebnog iskustva i razvijaju ključne vještine poput timskog rada, vodstva, nenasilne komunikacije, prezentacijskih i vještina javnih nastupa.

Polaznici će imati priliku sudjelovati u aktivnim metodama učenja kroz interaktivna predavanja koja osiguravaju aktivnost i lakše razumijevanje procesa strukturiranog dijaloga te poznavanja Zakona o savjetima mladih, rad u timovima uz priliku rješavanja stvarnih slučajeva i prezentiranja vlastitih modela rada te ostale neformalne metode učenja koje će se primijeniti tokom ljetne akademije (kao što su metode podizanja energije, grupnog rada, rasprava, oluje mozgova, korištenja misaonih mapa, samo-procjene i evaluacije procesa).

Ljetna akademija održava se u Tunarici, kampu udaljenom 17 km od grada Labina. Sudionici akademije imaju na raspolaganju šatore različitih veličina, prostor za edukacije te ostalu potrebnu infrastrukturu.ljak-brosura-naslovnaSadržaj ljetne akademije je prilagođen svim članovima savjeta mladih sa lokalne i županijske razine bez obzira na prethodno iskustvo, a ciklusi se odvijaju u 3 turnusa: od 24. do 27. kolovoza, 29. kolovoza do 1. rujna i od 3. do 6.rujna 2015.

Savjeti koje će sudjelovati su savjeti Grada Ozlja, Biograda na moru, Jasenovca, Belišća, Karlovca, Osijeka, Punata, Varaždina, Grada Novalje, Krapine, Čazme, Kaštela, Petrinje, Poreča, Gospića, Labina, Zaprešića, Kastva, Trogira, Rijeke, Daruvara, Koprivnice, Čakovca, Našica, Daruvara i Pule, savjeti općine Jasenovac i Ivanske te savjeti Karlovačke, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačke te Primorsko-goranske županije.

Kotizacija iznosi 800,00 po sudioniku od čega Ministarstvo socijalne politike i mladih sufinancira 50% troška (odnosno 400,00 kn) za sve sudionike. U cijenu je uključen trošak organizacije, prehrane, smještaja, materijala za rad te korištenja sportskih rekvizita i društvenih igara.

Informativnu brošuru Ljetne akademije savjeta članova mladih možete preuzeti ovdje, a program sa vremenom održavanja radionica ovdje.

Partneri na projektu su udruga za mlade Alfa Albona, Udruga gradova, Grad Labin i zaklada Friedrich Ebert Stiftung uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.